Shenzhen XinFei Science&Technology ltd

  • कंपनी प्रोफ़ाइल:
  • दूरभाष:
  • (86)(755)(83281295)

  • फैक्स:
  • (86)(755)(83274885)

  • नाम:Susan
  • ICQ:93534637
  • MSN:xfei@xfei.com
  • पता:Room 10D,XianDaiZhiChuang Building,Huaqiang North Road,Shenzhen China
  • देश::China

Shenzhen XinFei Science&Technology ltd

    Enrolling तिथि: 25-03-2003 00:00:00